Mã sp:
Size: 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,370,000 đ
Mã sp: 080
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,050,000 đ